KLIMAVALG

Jeg har været til 50 års-stiftelsesevent for NOAH, – hvor vi  samledes for at fejre at vi nu i 50 år har skabt fundamentet for “miljøsagen”,  – det er NOAH der som de første og næsten de eneste der har sat spørgsmålstegn ved begrebet “vækst”, og vi har opretholdt den flade demokratiske struktur der sikrer at alle kommer til orde og at alle er med i alle processer.

Til dagen udgav vi bogen : Miljøbevægelsens rødder, – læs den og gå ind på NOAH´s web-site https://noah.dk/ 

Jeg var med til at stifte NOAH i 1969 , – og er nu i Friluftsrådet NOAH´s kredsbestyrelses-repræsentant på Sydfyn. – hvor jeg er i Naturturisme I/S´s bestyrelse og sidder også i Det Grønne Råd her på Langeland

Hilsen til Jer alle fra Michael Martin