Udligning er ikke nok

Det er dejligt, at Fyns Amts Avis i deres leder slår  til lyd for, at en udligningsreform skal være et vigtigt emne i valgkampen og ikke mindst efter et valg.

Af Jesper Kiel, folketingskandidat for Enhedslisten – Læserbrev i Fyns Amts Avis 14. feb 2019

Danmark er ved at blive revet midt over. Det viser sig klart ved, at Langelands Kommune igen må ud at spare på velfærden, fordi indtægterne ikke følger med udgifterne.  Der skal være en større udligning, dels på baggrund af borgernes indkomst og dels på baggrund af kommunerne økonomiske udfordringer. Langeland rammes både af lavere indkomster og af stigende udgifter, særligt på ældreområdet.

Men jeg nødt til at sige, at en udligningsreform næppe redder økonomien i hverken Langelands Kommune eller i Svendborg Kommune på længere sigt.  Det skyldes, at kommunernes økonomi samlet set udhules. Det sker, fordi kommunernes samlede indtægter ikke følger med de stigende udgifterne. Udgifterne stiger, fordi befolkningstallet stiger, og særligt ved at andelen af ældre stiger.

Hvis ikke økonomien i kommunerne følger med udgifterne, så udhules velfærden. Så enkelt er det, og sådan er det gået siden 2010. Hvert år, hvor kommunernes økonomi holdes fastfrosset, udhules Langelands Kommunens økonomi med ca. 9 mio. kr. Hvis man forestiller sig, at Langeland får en samlet gevinst på 20 mio. kr årligt ud af en udligningsreform, så vil den årlige gevinst stort set være væk efter to år, hvor man så vil have mistet 18 mio. kr. årligt.

Derfor er det mindst lige så vigtigt, at vi får en mekanik, hvor kommunernes økonomi følger med de stigende udgifter og udviklingen i samfundet. Det kræver 1,1 % mere årligt. Uden det er velfærden truet – både på Langeland og i resten af landet.